Sarago fasciato - Diploidus Sargus Sargus - Mediterraneo colore Oro bronzo Gaetano Anzalone